top of page

Senaste inlägg

Visa alla

IFSA har skrivit ett öppet brev till skogsbranschen

IFSA - International Forestry Students' Association har skrivit brevet för att uppmärksamma på de ojämställda förhållandena globalt i skogsbranschen och gröna näringar. Detta är något NYKS vill uppmär

Forest Visions söker skogsägare

Forskningsprojektet Forest Visions vill ta del av skogsägares tankar kring val av skogsskötsel, klimatrisker, naturvård och rekreation för en bättre förståelse om vilka förutsättningar privata skogsäg

Comments


  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
bottom of page