top of page
  • NYKS

Alla har ett ansvar när det gäller jämlikhet

15 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

IFSA - International Forestry Students' Association har skrivit brevet för att uppmärksamma på de ojämställda förhållandena globalt i skogsbranschen och gröna näringar. Detta är något NYKS vill uppmär

Forskningsprojektet Forest Visions vill ta del av skogsägares tankar kring val av skogsskötsel, klimatrisker, naturvård och rekreation för en bättre förståelse om vilka förutsättningar privata skogsäg

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
bottom of page